PRINTERMODEL / CARTRIDGE TABLE 
  Canon Inkjet / Alphabetic (Printermodel)
         
Printermodel OEM Cartridge   Color   Click!   
    Article nr.        Article nr.  
               
BJ-10   BC-01   BLACK   ICBBC01  
BJ-10e   BC-01   BLACK   ICBBC01  
BJ-10ex   BC-01   BLACK   ICBBC01  
BJ-10sx   BC-01   BLACK   ICBBC01  
BJ-20   BC-01   BLACK   ICBBC01  
BJ-200   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJ-200e   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJ-200ex   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJ-230   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJ-30   BC-10 PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJ-30   BC-11e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJ-30   BCI-10   BLACK   Not available
BJ-30   BCI-11BK   BLACK   Not available
BJ-30   BCI-11C   3COLOUR Not available
BJ-300   BJI-642   BLACK   Not available
BJ-330   BJI-642   BLACK   Not available
BJC-1000   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJC-1000   BC-05   3COLOUR ICCBC05  
BJC-1000   BC-06   FOTO COLOUR Not available
BJC-150   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJC-150   BC-05   3COLOUR ICCBC05  
BJC-2000   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-2000   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-2000   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-2000   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-2000   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-210   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJC-210   BC-05   3COLOUR ICCBC05  
BJC-2100   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-2100   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-2100   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-2100   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-2100   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-210ET BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJC-210ET BC-05   3COLOUR ICCBC05  
BJC-220   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJC-220   BC-05   3COLOUR ICCBC05  
BJC-240   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJC-240   BC-05   3COLOUR ICCBC05  
BJC-240   BC-06   FOTO COLOUR Not available
BJC-250   BC-02   BLACK   ICBBC02  
BJC-250   BC-05   3COLOUR ICCBC05  
BJC-250   BC-06   FOTO COLOUR Not available
BJC-3000   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-3000   BC-33e PRINTHEAD   BLACK+COLOR Not available
BJC-3000   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
BJC-3000   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
BJC-3000   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
BJC-3000   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
BJC-4000   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-4000   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-4000   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-4000   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-4100   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-4100   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-4100   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-4100   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-4200   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-4200   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-4200   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-4200   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-4200   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-4300   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-4300   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-4300   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-4300   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-4300   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-4400   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-4400   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-4400   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-4400   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-4400   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-4550   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-4550   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-4550   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-4550   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-4550   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-4650   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-4650   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-4650   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-4650   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-4650   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-50   BC-10 PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-50   BC-11e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-50   BCI-10   BLACK   Not available
BJC-50   BCI-11BK   BLACK   Not available
BJC-50   BCI-11C   3COLOUR Not available
BJC-5000   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-5000   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-5000   BC-23   BLACK   Not available
BJC-5000   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-5000   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-5100   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-5100   BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
BJC-5100   BC-23   BLACK   Not available
BJC-5100   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-5100   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-55   BC-10 PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-55   BC-11e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-55   BC-12e PHOTO PRINTHEAD FOTO COLOUR Not available
BJC-55   BCI-10   BLACK   Not available
BJC-55   BCI-11BK   BLACK   Not available
BJC-55   BCI-11C   3COLOUR Not available
BJC-55   BCI-12PBK   FOTO BLACK Not available
BJC-55   BCI-12PC   FOTO COLOUR Not available
BJC-5500   BC-20   BLACK   ICBBC20  
BJC-5500   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-5500   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
BJC-5500   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
BJC-600   BJI-201BK   BLACK   Not available
BJC-600   BJI-201C   CYAN   Not available
BJC-600   BJI-201M   MAGENTA Not available
BJC-600   BJI-201Y   YELLOW   Not available
BJC-6000   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-6000   BC-31e PRINTHEAD   3COLOUR Not available
BJC-6000   BC-32e PHOTO PRINTHEAD FOTO BLACK+COLOR Not available
BJC-6000   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
BJC-6000   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
BJC-6000   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
BJC-6000   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
BJC-600e   BJI-201BK   BLACK   Not available
BJC-600e   BJI-201C   CYAN   Not available
BJC-600e   BJI-201M   MAGENTA Not available
BJC-600e   BJI-201Y   YELLOW   Not available
BJC-610   BJI-201BK   BLACK   Not available
BJC-610   BJI-201C   CYAN   Not available
BJC-610   BJI-201M   MAGENTA Not available
BJC-610   BJI-201Y   YELLOW   Not available
BJC-6100   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-6100   BC-31e PRINTHEAD   3COLOUR Not available
BJC-6100   BC-32e PHOTO PRINTHEAD FOTO BLACK+COL Not available
BJC-6100   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
BJC-6100   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
BJC-6100   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
BJC-6100   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
BJC-620   BJI-201BK   BLACK   Not available
BJC-620   BJI-201C   CYAN   Not available
BJC-620   BJI-201M   MAGENTA Not available
BJC-620   BJI-201Y   YELLOW   Not available
BJC-6200   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-6200   BC-31e PRINTHEAD   3COLOUR Not available
BJC-6200   BC-32e PHOTO PRINTHEAD FOTO BLACK+COL Not available
BJC-6200   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
BJC-6200   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
BJC-6200   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
BJC-6200   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
BJC-6200S BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-6200S BC-31e PRINTHEAD   3COLOUR Not available
BJC-6200S BC-32e PHOTO PRINTHEAD FOTO BLACK+COL Not available
BJC-6200S BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
BJC-6200S BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
BJC-6200S BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
BJC-6200S BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
BJC-6500   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-6500   BC-31e PRINTHEAD   3COLOUR Not available
BJC-6500   BC-32e PHOTO PRINTHEAD FOTO BLACK+COL Not available
BJC-6500   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
BJC-6500   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
BJC-6500   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
BJC-6500   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
BJC-70   BC-10 PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-70   BC-11e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-70   BCI-10   BLACK   Not available
BJC-70   BCI-11BK   BLACK   Not available
BJC-70   BCI-11C   3COLOUR Not available
BJC-7000   BC-60   BLACK   Not available
BJC-7000   BC-61 PRINTHEAD   3COLOUR Not available
BJC-7000   BC-62e PHOTO PRINTHEAD FOTO COLOUR Not available
BJC-7000   BCI-61   3COLOUR Not available
BJC-7000   BCI-62   FOTO COLOUR Not available
BJC-7100   BC-60   BLACK   Not available
BJC-7100   BC-61 PRINTHEAD   3COLOUR Not available
BJC-7100   BC-62e PHOTO PRINTHEAD FOTO COLOUR Not available
BJC-7100   BCI-61   3COLOUR Not available
BJC-7100   BCI-62   FOTO COLOUR Not available
BJC-80   BC-10 PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-80   BC-11e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-80   BCI-10   BLACK   Not available
BJC-80   BCI-11BK   BLACK   Not available
BJC-80   BCI-11C   3COLOUR Not available
BJC-800   BJI-643BK   BLACK   Not available
BJC-800   BJI-643C   CYAN   Not available
BJC-800   BJI-643M   MAGENTA Not available
BJC-800   BJI-643Y   YELLOW   Not available
BJC-820   BJI-643BK   BLACK   Not available
BJC-820   BJI-643C   CYAN   Not available
BJC-820   BJI-643M   MAGENTA Not available
BJC-820   BJI-643Y   YELLOW   Not available
BJC-8200 Photo BC-50 PRINTHEAD   BLACK+COLOR Not available
BJC-8200 Photo BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
BJC-8200 Photo BCI-6C   CYAN   ICCC006  
BJC-8200 Photo BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
BJC-8200 Photo BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
BJC-8200 Photo BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
BJC-8200 Photo BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
BJC-85   BC-10 PRINTHEAD   BLACK   Not available
BJC-85   BC-11e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
BJC-85   BC-12e PHOTO PRINTHEAD FOTO COLOUR Not available
BJC-85   BCI-10   BLACK   Not available
BJC-85   BCI-11BK   BLACK   Not available
BJC-85   BCI-11C   3COLOUR Not available
BJC-85   BCI-12PBK   FOTO BLACK Not available
BJC-85   BCI-12PC   FOTO COLOUR Not available
BJC-880   BJI-643BK   BLACK   Not available
BJC-880   BJI-643C   CYAN   Not available
BJC-880   BJI-643M   MAGENTA Not available
BJC-880   BJI-643Y   YELLOW   Not available
FAX B-100 BX-3   BLACK   ICBBX03  
FAX B-110 BX-3   BLACK   ICBBX03  
FAX B-115 BX-3   BLACK   ICBBX03  
FAX B-120 BX-3   BLACK   ICBBX03  
FAX B-140 BX-3   BLACK   ICBBX03  
FAX B-150 BX-3   BLACK   ICBBX03  
FAX B-155 BX-3   BLACK   ICBBX03  
FAX B-160 BX-20   BLACK   Not available
FAX B-180C BX-20   BLACK   Not available
FAX B-210C BX-20   BLACK   Not available
FAX B-215C BX-20   BLACK   Not available
FAX B-230C BX-20   BLACK   Not available
FAX EB-10 BX-20   BLACK   Not available
FAX EB-15 BX-20   BLACK   Not available
FAX-B180C BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
FAX-B180C BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
FAX-B180C BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
FAX-B190   BC-01   BLACK   ICBBC01  
FAX-B200   BC-01   BLACK   ICBBC01  
FAX-B210C BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
FAX-B210C BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
FAX-B210C BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
FAX-B210C BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
FAX-B215C BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
FAX-B215C BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
FAX-B215C BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
FAX-B215C BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
FAX-B220   BC-01   BLACK   ICBBC01  
FAX-B230C BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
FAX-B230C BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
FAX-B230C BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
FAX-B230C BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
i320   BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
i320   BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
i450   BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
i450   BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
i470D   BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
i470D   BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
i550   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
i550   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
i550   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
i550   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
i550x   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
i550x   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
i550x   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
i550x   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
i6500   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
i6500   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
i6500   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
i6500   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
i70   BCI-15BK   BLACK   Not available
i70   BCI-15C   3COLOUR Not available
i850   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
i850   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
i850   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
i850   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
i9100   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
i9100   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
i9100   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
i9100   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
i9100   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
i9100   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
i950   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
i950   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
i950   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
i950   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
i950   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
i950   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
Multipass 10 BX-3   BLACK   ICBBX03  
Multipass C100 BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
Multipass C100 BC-33e PRINTHEAD   BLACK+COLOR Not available
Multipass C100 BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
Multipass C100 BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
Multipass C100 BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
Multipass C100 BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
Multipass C20 BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
Multipass C20 BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
Multipass C20 BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
Multipass C20 BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
Multipass C20 BX-20   BLACK   Not available
Multipass C30 BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
Multipass C30 BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
Multipass C30 BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
Multipass C30 BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
Multipass C30 BX-20   BLACK   Not available
Multipass C50 BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
Multipass C50 BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
Multipass C50 BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
Multipass C50 BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
Multipass C50 BX-20   BLACK   Not available
Multipass C70 BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
Multipass C70 BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
Multipass C70 BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
Multipass C70 BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
Multipass C70 BX-20   BLACK   Not available
Multipass C75 BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
Multipass C75 BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
Multipass C75 BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
Multipass C75 BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
Multipass C75 BX-20   BLACK   Not available
Multipass C80 BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
Multipass C80 BC-22e PHOTO   FOTO COLOUR Not available
Multipass C80 BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
Multipass C80 BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
Multipass C80 BX-20   BLACK   Not available
S100   BC-20   BLACK   ICBBC20  
S100   BC-21e PRINTHEAD   3COLOUR+BLACK Not available
S100   BCI-21BK   BLACK   ICB0021  
S100   BCI-21C   3COLOUR ICC0021  
S200   BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
S200   BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
S200x   BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
S200x   BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
S300   BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
S300   BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
S330 Photo BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
S330 Photo BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
S400   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
S400   BC-33e PRINTHEAD   BLACK+COLOR Not available
S400   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S400   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S400   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S400   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S400x   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
S400x   BC-33e PRINTHEAD   BLACK+COLOR Not available
S400x   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S400x   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S400x   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S400x   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S450   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
S450   BC-31e PRINTHEAD   3COLOUR Not available
S450   BC-32e PHOTO PRINTHEAD FOTO BLACK+COL Not available
S450   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S450   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S450   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S450   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S4500   BC-30e PRINTHEAD   BLACK   Not available
S4500   BC-31e PRINTHEAD   3COLOUR Not available
S4500   BC-32e PHOTO PRINTHEAD FOTO BLACK+COL Not available
S4500   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S4500   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S4500   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S4500   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S500   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S500   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S500   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S500   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S520   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S520   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S520   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S520   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S520X   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S520X   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S520X   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S520X   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S530D   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S530D   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S530D   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S530D   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S600   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S600   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S600   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S600   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S630   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S630   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S630   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S630   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S6300   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S6300   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S6300   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S6300   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S750   BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
S750   BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
S750   BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
S750   BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
S800   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
S800   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
S800   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
S800   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
S800   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
S800   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
S820   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
S820   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
S820   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
S820   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
S820   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
S820   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
S820D   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
S820D   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
S820D   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
S820D   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
S820D   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
S820D   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
S830D   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
S830D   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
S830D   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
S830D   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
S830D   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
S830D   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
S900   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
S900   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
S900   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
S900   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
S900   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
S900   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
S9000   BCI-6BK   BLACK   ICB0006  
S9000   BCI-6C   CYAN   ICCC006  
S9000   BCI-6M   MAGENTA ICCM006  
S9000   BCI-6PC   PHOTO CYAN ICCCP06  
S9000   BCI-6PM   PHOTO MAGENTA ICCMP06  
S9000   BCI-6Y   YELLOW   ICCY006  
Smartbase MP700 Photo BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
Smartbase MP700 Photo BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
Smartbase MP700 Photo BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
Smartbase MP700 Photo BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
Smartbase MP730 Photo BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
Smartbase MP730 Photo BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
Smartbase MP730 Photo BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
Smartbase MP730 Photo BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
Smartbase MPC190 BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
Smartbase MPC190 BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
Smartbase MPC200 BCI-24BK   BLACK   ICB0024  
Smartbase MPC200 BCI-24C   3COLOUR ICC0024  
Smartbase MPC400 BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
Smartbase MPC400 BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
Smartbase MPC400 BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
Smartbase MPC400 BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
Smartbase MPC600F BCI-3e BK   BLACK   ICB0003  
Smartbase MPC600F BCI-3e C   CYAN   ICCC003  
Smartbase MPC600F BCI-3e M   MAGENTA ICCM003  
Smartbase MPC600F BCI-3e Y   YELLOW   ICCY003  
FAX B-190 BX-2   BLACK   ICBBX02  
FAX B-200 BX-2   BLACK   ICBBX02  
FAX B-220 BX-2   BLACK   ICBBX02  
FAX B-320 BX-2   BLACK   ICBBX02  
FAX B-340 BX-2   BLACK   ICBBX02  
FAX B-360 BX-2   BLACK   ICBBX02